Klassen

1A


26 Schülerinnen, 2 Schüler
Klassenvorstand: Gerald GUTSCHI

1B


26 Schülerinnen
Klassenvorstand: Mag. Bernadette UNGER

2A


25 Schülerinnen, 2 Schüler
Klassenvorstand: Mag. Wolfgang WOLFSGRUBER

2B


24 Schülerinnen
Klassenvorstand: Mag. Roswitha KELNREITER-GALEHR

2C


22 Schülerinnen
Klassenvorstand: Mag. Barbara VIERLINGER

3A


24 Schülerinnen, 2 Schüler
Klassenvorstand: Mag. Sonja SCHIEFER

3B


25 Schülerinnen
Klassenvorstand: Mag. Elisabeth POLACZEK-GIGER

4A


26 Schülerinnen, 1 Schüler
Klassenvorstand: Mag. Maria PACHER

4B


28 Schülerinnen
Klassenvorstand: Mag. Gundula EHRINGER

5A


26 Schülerinnen, 2 Schüler
Klassenvorstand: Mag. Christine HODITS

5B


26 Schülerinnen
Klassenvorstand: Mag. Sabine AUER

1KOW/2KOS (Kolleg 2018-21)


22 Teilnehmerinnen, 1 Teilnehmer
Klassenvorstand: Hilda HAMMERTINGER, MA

3KOW/4KOS (Kolleg 2017-20)


20 Teilnehmerinnen, 3 Teilnehmer
Klassenvorstand: Michaela HOFER, MAS

Letzte Änderung am 02.01.2019